جزییات افزونه

NC004440
شماره افزونه
NC004440
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Haba comun
شناسه دیگر
BGE001001 ESP004
شناسه دیگر
VF1072 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Andalucia, Malaga, Alcaucin
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۶٫۹۰۳۸۸۹
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۴٫۱۱۲۷۷۸
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۰۹
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۳٫۴۴٫۳۶٫۴۸۱۰٫۹۱۴٫۷۱۷٫۳۱۷٫۷۱۴٫۸۱۱٫۱۷۴٫۶
میانگین دما [°C]۷٫۹۹٫۱۱۱٫۲۱۳٫۱۱۶٫۴۲۰٫۹۲۴٫۱۲۴٫۲۲۰٫۷۱۶٫۱۱۱٫۵۸٫۶
بیشینه دما [°C]۱۲٫۴۱۳٫۹۱۶۱۸٫۳۲۱٫۹۲۷٫۱۳۰٫۹۳۰٫۸۲۶٫۶۲۱٫۲۱۶٫۱۱۲٫۷
بارش ماهانه [mm]۷۳۶۴۵۸۵۳۳۶۱۳۴۶۱۸۵۱۷۷۷۲
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۵٫۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۷٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۰٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۳٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۷٫۵
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۹٫۳
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸٫۵
بارش سالانه [mm]
۵۲۵
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۵۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۲۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۳
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۰۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0b78e720-d676-4d50-8edb-e327109d4aee
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ فوریه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد