جزییات افزونه

GBK-005053
شماره افزونه
GBK-005053
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
KAH/43
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L.
Crop
Groundnut
محصول
Groundnut
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
5 January 1989
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
موقعیت محل جمع‌آوری
Machakos
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0cb61a27-88e7-4283-87bc-8029e7e731c2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۸ ژانویه ۲۰۱۹
ایجاد شد
۱۳ ژوئیه ۲۰۱۸