جزییات افزونه

ERS-615-380 (380)
شماره افزونه
ERS-615-380 (380)
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU528
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Rosa
گونه
نام علمی
Rosa gallica L. f. dieck Dieck
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
Conditorum
توضیحات
SAMPSTAT
Wildform oder moderne Sorte
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0ecdb009-4b7a-4148-aa2c-51a14cfb3812
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
18 September 2017