جزییات افزونه

AzGR-4311
شماره افزونه
AzGR-4311
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
25 June 1971
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phytolacca
نام علمی
Phytolacca americana L.
نام محصول ارائه شده
pokeweed
نامهای افزونه
نام افزونه
Amerika chixchebakhari
شناسه دیگر
DERMAN-62 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-62 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-62
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
25 June 1971
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-62
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:0f0b17ab-beea-4a51-872e-2b536e8ee9f7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016