جزییات افزونه

BRA 00000039-8
شماره افزونه
BRA 00000039-8
موسسه دارنده
کد موسسه
BRA008
تاریخ اکتساب
26 April 1973
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
BRA00000039-8.JPG
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa L.
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Arroz
نامهای افزونه
نام افزونه
ACORNI
جمع‌آوری اطلاعات
تاریخ جمع‌آوری نمونه
26 April 1973
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1045edc3-bf9d-461d-923f-17d342ac8c24
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۴ اکتبر ۲۰۱۹
ایجاد شد
۲۶ آوریل ۲۰۱۸