جزییات افزونه

NC006324
شماره افزونه
NC006324
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
MAPA, SEA, Madrid
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
نام محصول ارائه شده
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Haba zaragozana
شناسه دیگر
BGE001406 ESP004
شناسه دیگر
VF1098 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Castilla y Leon, Burgos, Rojas
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۵۷۸۶۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۳٫۴۴۱۱۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۲۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۰٫۲۰٫۶۲٫۴۳٫۷۶٫۸۱۰۱۲٫۱۱۲٫۶۱۰٫۵۷۳۱٫۳
میانگین دما [°C]۳٫۳۴٫۴۶٫۹۸٫۵۱۱٫۸۱۵٫۵۱۸٫۳۱۸٫۵۱۶۱۱٫۵۶٫۸۴٫۲
بیشینه دما [°C]۶٫۵۸٫۱۱۱٫۵۱۳٫۴۱۶٫۸۲۱٫۱۲۴٫۶۲۴٫۵۲۱٫۴۱۶٫۱۱۰٫۵۷٫۱
بارش ماهانه [mm]۵۹۵۴۵۱۶۳۶۷۵۴۳۴۳۸۵۶۶۱۷۳۷۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۵
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۳٫۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۴٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۰٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۴٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۷٫۴
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۳٫۹
بارش سالانه [mm]
۶۸۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۷۳
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۴
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۰۷
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۲۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۸۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:11a28428-894e-45f0-85fc-5a98b899bd96
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد