جزییات افزونه

GUMP-LM00103
شماره افزونه
GUMP-LM00103
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
20 March 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
DEU530
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906008
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
italian ryegrass
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906008 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-906008 AUT001
نام افزونه
Bellem
شماره جمع‌آوری
S-2002-2899
توضیحات
for agriculture
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-2899
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:11cf125b-061a-4eec-9645-962f53cabd93
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد