جزییات افزونه

03C0600992
شماره افزونه
03C0600992
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
1963
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Hordeum
گونه
نام علمی
Hordeum vulgare L. vulgare
Crop
Barley
محصول
barley
نامهای افزونه
نام افزونه
cebada
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1218be6d-b862-4d73-9b74-f0bbc114f4e1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 octobre 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد