جزییات افزونه

1M04
شماره افزونه
1M04
کد موسسه
ARM035
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Triticum
گونه
نام علمی
Triticum monococcum L. var. laetissimum Koern.
Crop
Wheat
محصول
wheat
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1988
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Unknown
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:127b5410-9820-4f31-96c2-52378f22e559
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد