جزییات افزونه

AzGR-4340
شماره افزونه
AzGR-4340
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 24, 1985
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Elytrigia
نام علمی
Elytrigia repens (L.)Desv.ex Nevski
نام محصول ارائه شده
agroprum gearth
نامهای افزونه
نام افزونه
Surunen Ayrigotu
شناسه دیگر
DERMAN-195 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-195 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-195
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 24, 1985
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-195
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:12bbc329-02c1-4670-857e-2978303ad3dc
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016