جزییات افزونه

2003-THY-PC-1
شماره افزونه
2003-THY-PC-1
کد موسسه
BGR005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه اهداکننده
Ministère de l'environnement, Direction de la recherche et affaires économiques et internationales
شماره افزونه اهداکننده
860
آرایه‌بندی
جنس
Thymus
گونه
نام علمی
Thymus praecox Opiz. subsp.praecox
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
860 FRA230
شماره افزونه اهداکننده
860 FRA230
شناسه دیگر
A3000124 BGR001
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:13b61d27-06f5-43b7-9cbe-0dba4df0dff2
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد