جزییات افزونه

PI 336984
شماره افزونه
PI 336984
کد موسسه
USA016
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
1 August 1968
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis villosulicarpa Hoehne
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
484
شناسه دیگر
CIA V.44
شناسه دیگر
484
شماره جمع‌آوری
484
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
شماره جمع‌آوری
484
موقعیت محل جمع‌آوری
Campinas Instituto Agronomico, Campinas.
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:13d1e99b-0dd1-4216-b7de-e0383b53c404
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد