جزییات افزونه

W6 26567
شماره افزونه
W6 26567
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
20 January 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Elytrigia
نام علمی
Elytrigia lolioides (P. Candargy) Nevski
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
KAZ04-16-030
شناسه دیگر
W6 26567 USA126
شناسه دیگر
KAZ04-16-030
شناسه دیگر
GS 0704
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2004
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
Karaganda province, Shetski county, 100 km from Agadyr, Lake Koktenkul
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۸٫۵۱۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۲٫۱۳۸۰۵۶
ارتفاع محل جمع‌آوری
۵۳۶
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۹٫۷‎−۱۹٫۷‎−۱۲‎−۰٫۱۶٫۸۱۲٫۴۱۵٫۱۱۲٫۳۶٫۴‎−۱٫۱‎−۹٫۴‎−۱۶
میانگین دما [°C]‎−۱۴٫۹‎−۱۴٫۵‎−۷۶۱۳٫۸۱۹٫۵۲۱٫۹۱۹٫۲۱۳٫۴۴٫۳‎−۴٫۹‎−۱۱٫۵
بیشینه دما [°C]‎−۱۰‎−۹٫۲‎−۱٫۹۱۲٫۱۲۰٫۹۲۶٫۶۲۸٫۷۲۶٫۲۲۰٫۵۹٫۸‎−۰٫۴‎−۷
بارش ماهانه [mm]۱۷۱۴۱۵۲۰۲۷۲۱۲۵۲۰۹۲۱۱۸۱۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۳٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۱٫۸
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳۲٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۹٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۴۸٫۴
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۱۲٫۲
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰٫۲
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱۳٫۷
بارش سالانه [mm]
۲۲۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۲۷
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۷۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۴۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۶۶
بارش سردترین منطقه [mm]
۵۰

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1400c06e-9e8e-4e53-ace8-a479da8878ba
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد