جزییات افزونه

MSI0001
شماره افزونه
MSI0001
کد موسسه
ITA394
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
خط بارآور
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Medicago
نام علمی
Medicago sativa L.
Crop
Forages
محصول
lucerne
نامهای افزونه
نام افزونه
MSI0001 Syn 2
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:15d6b5d3-cf80-48a9-af96-07adbd3c6322
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴