جزییات افزونه

GUMP-TP00132
شماره افزونه
GUMP-TP00132
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
23 April 2003
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
Breeding institute code
HUN028
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903390
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903390 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903390 AUT001
شماره جمع‌آوری
S-2002-0185
نام افزونه
GKT Tetra
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
شماره جمع‌آوری
S-2002-0185
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:17c4004f-56b9-4fa0-8379-74353c50e8c5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد