جزییات افزونه

AzGR-4549
شماره افزونه
AzGR-4549
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
7 June 1954
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus pentagyna Waldst.& Kit.ex Willd.
محصول
hawthorn
نامهای افزونه
نام افزونه
Beshyuvali yemishan
شناسه دیگر
DERMAN-267 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-267 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-267
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 June 1954
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-267
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:18d65e99-c9a7-444c-9369-394531f00173
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
۲۷ اکتبر ۲۰۱۶