جزییات افزونه

AzGR-4549
شماره افزونه
AzGR-4549
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
June 7, 1954
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Crataegus
نام علمی
Crataegus pentagyna Waldst.& Kit.ex Willd.
نام محصول ارائه شده
hawthorn
نامهای افزونه
نام افزونه
Beshyuvali yemishan
شناسه دیگر
DERMAN-267 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-267 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-267
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 7, 1954
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-267
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:18d65e99-c9a7-444c-9369-394531f00173
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
27 October 2016