جزییات افزونه

NA 60914
شماره افزونه
NA 60914
کد موسسه
USA151
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
March 1989
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Cotoneaster
نام علمی
Cotoneaster nummularius Fisch. & C. A. Mey.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
T&B # 880269
شناسه دیگر
NA 60914 USA126
شناسه دیگر
COT 85 USA126
شناسه دیگر
T&B # 880269
شناسه دیگر
MT 0588
شماره جمع‌آوری
T&B # 880269
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
19 August 1988
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
T&B # 880269
موقعیت محل جمع‌آوری
25 km. NE of Kalam
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۵٫۷۱۶۶۶۷
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۲٫۶۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۳٬۰۳۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۱۶٫۵‎−۱۵٫۵‎−۹٫۹‎−۳٫۹‎−۰٫۴۴۶٫۱۶۱٫۹‎−۲٫۵‎−۷٫۴‎−۱۲
میانگین دما [°C]‎−۱۲٫۸‎−۱۲‎−۶٫۸‎−۰٫۴۳٫۸۹۱۱٫۴۱۱٫۲۷٫۲۲٫۲‎−۳٫۵‎−۸٫۸
بیشینه دما [°C]‎−۹‎−۸٫۴‎−۳٫۷۳٫۱۸٫۱۱۳٫۹۱۶٫۸۱۶٫۵۱۲٫۵۶٫۹۰٫۴‎−۵٫۶
بارش ماهانه [mm]۴۷۵۸۷۷۸۸۶۹۲۷۴۴۴۲۲۶۲۶۱۸۳۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۴٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۱۶٫۸
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۱۶٫۵
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۳٫۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
‎−۱٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۰٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱۱٫۲
بارش سالانه [mm]
۵۵۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۸۸
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۶
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۳۴
بارش خشکترین ماه [mm]
۷۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۳۹

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:190fc71b-9ff2-4664-be13-3a357709e1e7
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد