جزییات افزونه

B01X0076
شماره افزونه
B01X0076
کد موسسه
SVK001
تاریخ اکتساب
2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
CZE122
آرایه‌بندی
جنس
Beta
گونه
نام علمی
Beta vulgaris L. var. altissima Doll
نام محصول ارائه شده
sugar beet
نامهای افزونه
نام افزونه
SL-67 /B
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:19acd14b-3731-4f20-ba32-868f2f34f093
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
28 October 2016