جزییات افزونه

NC000090
شماره افزونه
NC000090
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
20 July 1983
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
محصول
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
CIAM81090 ESP119
شماره جمع‌آوری
81090
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 October 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81090
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Lugo, Mondoñedo, Viloalle
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۳٫۴۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۳۳۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۹۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۴٫۲۴٫۹۶٫۵۷٫۱۹٫۷۱۲۱۴٫۱۱۴٫۴۱۳۱۰۶٫۲۴٫۵
میانگین دما [°C]۷٫۷۸٫۶۱۰٫۳۱۱٫۳۱۳٫۹۱۶٫۶۱۸٫۷۱۹٫۱۱۷٫۴۱۴۱۰۸٫۲
بیشینه دما [°C]۱۱٫۳۱۲٫۳۱۴٫۲۱۵٫۵۱۸٫۲۲۱٫۲۲۳٫۴۲۳٫۹۲۱٫۸۱۸٫۱۱۳٫۹۱۲
بارش ماهانه [mm]۱۰۲۹۰۸۶۸۲۷۰۵۰۳۳۴۳۶۷۹۷۱۲۴۱۱۹
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۳
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۳
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۰٫۲
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۳٫۹
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۴٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۱۹٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۸٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۴
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۸٫۱
بارش سالانه [mm]
۹۶۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۴
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۵
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۲۶
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۴۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۱۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1a825908-da89-4dcf-85a2-9f0b809c9568
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد