جزییات افزونه

TARS 16469
شماره افزونه
TARS 16469
کد موسسه
USA108
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
June 1936
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
مطالب پرورشی/پژوهشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Phyllostachys
نام علمی
Phyllostachys meyeri McClure
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
TARS 16469 USA126
شناسه دیگر
PI 116768
نام افزونه
TARS 16469
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1ab83592-8988-45f7-8606-2b5ff6861d6b
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد