جزییات افزونه

01C0106885
شماره افزونه
01C0106885
موسسه دارنده
کد موسسه
CZE122
تاریخ اکتساب
2007
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L. aestivum
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
winter wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Tungush
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1b19a971-461f-49d8-9440-7f68074e15f5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد