جزییات افزونه

MRGB11911
شماره افزونه
MRGB11911
موسسه دارنده
کد موسسه
MYS005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
IR 47686-8-4-3
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1cdf6a85-ee67-4f09-8fdd-561e9b9043d1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 February 2019
ایجاد شد
27 February 2019