جزییات افزونه

NO-01-0621-2010
شماره افزونه
NO-01-0621-2010
موسسه دارنده
کد موسسه
DEU022
تاریخ اکتساب
2010
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Amaranthus
نام علمی
Amaranthus retroflexus L.
نام محصول ارائه شده
zur
نامهای افزونه
شماره جمع‌آوری
NO-01-0621-2010
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2010
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
NO-01-0621-2010
موقعیت محل جمع‌آوری
Sachsen-Anhalt; Burgenlandkreis
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
10
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1d709046-6948-4d08-abf8-2044c30ce12d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016