جزییات افزونه

IWS 001 007 000 842
شماره افزونه
IWS 001 007 000 842
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC01918
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops tauschii
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC01918
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1ec2e583-36a6-4b67-a16a-6c293cfe1192
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد