جزییات افزونه

IWS 001 007 000 842
شماره افزونه
IWS 001 007 000 842
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC01918
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops tauschii
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC01918
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1ec2e583-36a6-4b67-a16a-6c293cfe1192
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد