جزییات افزونه

BPGV12077
شماره افزونه
BPGV12077
موسسه دارنده
کد موسسه
PRT001
تاریخ اکتساب
July 30, 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
centaury
نامهای افزونه
نام افزونه
Fel da terra
شماره جمع‌آوری
10/2012 A
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 30, 2012
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
10/2012 A
موقعیت محل جمع‌آوری
Portugal, Bragança
کد موسسه جمع‌آوری کننده
PRT001
ارتفاع محل جمع‌آوری
528
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1f22cf54-4504-4ffb-bc81-6ccf6fc146a1
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
8 September 2019
ایجاد شد
22 September 2017