جزییات افزونه

UN0900006
شماره افزونه
UN0900006
موسسه دارنده
کد موسسه
UKR036
تاریخ اکتساب
1970
منشاء مواد
Breeding institute code
TKM001
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Punica
گونه
نام علمی
Punica granatum L.
نام محصول ارائه شده
pomegranate
نامهای افزونه
نام افزونه
Achik Dona
شماره جمع‌آوری
00728
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
موسسه، ایستگاه تحقیقاتی، سازمان پژوهشی، بانک ژن
شماره جمع‌آوری
00728
موقعیت محل جمع‌آوری
Krasnovodskaya obl.
کد موسسه جمع‌آوری کننده
نام موسسه جمع‌آوری کننده
Nikitskyi Botanical Gardens
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1f8ce0b5-6d3f-4186-a32d-3b5841758972
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد