جزییات افزونه

MAP01855
شماره افزونه
MAP01855
کد موسسه
HRV041
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
هرز
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Centaurium
نام علمی
Centaurium erythraea Rafn
نام محصول ارائه شده
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
19 July 2003
منبع جمع‌آوری
جنگل یا بیشه
موقعیت محل جمع‌آوری
Hrebrinec
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۵٫۴۸۲۵
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۵٫۹۲۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱۱۸
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۳٫۲‎−۲٫۴۱٫۴۵٫۷۹٫۸۱۳٫۴۱۴٫۹۱۴٫۳۱۱٫۲۶٫۸۲٫۶‎−۰٫۸
میانگین دما [°C]۰٫۱۱٫۷۶٫۴۱۱۱۵٫۳۱۹۲۰٫۹۲۰٫۳۱۶٫۹۱۱٫۵۶۲٫۱
بیشینه دما [°C]۳٫۳۵٫۹۱۱٫۴۱۶٫۳۲۰٫۹۲۴٫۶۲۷۲۶٫۴۲۲٫۶۱۶٫۲۹٫۴۵
بارش ماهانه [mm]۶۶۵۹۶۲۷۴۸۹۱۰۰۸۳۸۶۸۹۹۶۱۰۶۹۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۶
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۷۲٫۶
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۷
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۳٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۰٫۲
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۶٫۵
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲٫۷
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۰
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۰۰۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۶
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۵۹
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۷
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۹۲
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸۷
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۶۹
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۱۵

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1fa9e8ac-da15-44e0-ad20-77a82712a9b5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد