جزییات افزونه

BVAL-213031
شماره افزونه
BVAL-213031
کد موسسه
AUT001
تاریخ اکتساب
1970
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Triticum
نام علمی
Triticum aestivum L.
محصول
Wheat
نام محصول ارائه شده
Wheat
نامهای افزونه
نام افزونه
Sipbachzeller Linie c
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1972
منبع جمع‌آوری
مزرعه
موقعیت محل جمع‌آوری
Handenberg
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
48.133333
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
13
ارتفاع محل جمع‌آوری
497
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-5.8-4.9-1.32.66.910.111.811.58.33.8-0.1-3.7
میانگین دما [°C]-2.1-0.63.98.112.715.817.617.113.88.73.3-0.6
بیشینه دما [°C]1.63.79.013.718.521.623.422.819.413.66.72.6
بارش ماهانه [mm]74.062.074.079.0109.0139.0144.0129.088.070.072.082.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
8.1
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
9.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.3
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
69.6
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
23.4
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-5.8
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
29.2
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
16.8
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
0.4
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
16.8
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-1.1
بارش سالانه [mm]
1122.0
بارش گرمترین ماه [mm]
144.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
62.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
30.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
412.0
بارش خشکترین ماه [mm]
210.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
412.0
بارش سردترین منطقه [mm]
218.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1fb32e89-61e2-474d-a589-093d017f1a37
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد