جزییات افزونه

NC006338
شماره افزونه
NC006338
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
1978
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vicia
گونه
نام علمی
Vicia faba L.
محصول
Haba
نامهای افزونه
نام افزونه
Haba caballar
شناسه دیگر
VF1099 ESP046
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
June 1978
موقعیت محل جمع‌آوری
Baleares, Baleares, Sa Pobla
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۹٫۷۷۱۱۱۱
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳٫۰۲۴۴۴۴
ارتفاع محل جمع‌آوری
۲۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۶٫۷۶٫۷۷٫۹۹٫۹۱۳۱۶٫۸۱۹٫۶۲۰٫۳۱۸٫۲۱۴٫۳۱۰٫۴۸
میانگین دما [°C]۱۰٫۳۱۰٫۵۱۱٫۸۱۳٫۹۱۷٫۱۲۱٫۱۲۴۲۴٫۴۲۲٫۲۱۸٫۱۱۳٫۹۱۱٫۴
بیشینه دما [°C]۱۳٫۹۱۴٫۳۱۵٫۸۱۷٫۹۲۱٫۳۲۵٫۴۲۸٫۴۲۸٫۵۲۶٫۳۲۱٫۹۱۷٫۵۱۴٫۸
بارش ماهانه [mm]۶۱۵۲۵۴۵۵۳۶۲۰۶۲۶۶۰۱۰۲۸۰۷۱
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۶٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۷٫۹
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۵۰٫۹
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۸٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۶٫۷
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۱٫۸
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۴٫۴
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۳٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۳٫۵
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۱۰٫۷
بارش سالانه [mm]
۶۲۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۰۲
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۲۵۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۵۲
بارش گرمترین منطقه [mm]
۹۲
بارش سردترین منطقه [mm]
۱۸۴

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:1fc854b8-0304-4c11-bc6c-883a6e240ba0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد