جزییات افزونه

W6 24940
شماره افزونه
W6 24940
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
24 February 2004
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Medicago
نام علمی
Medicago minima (L.) Bartal.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
ICC 136793
شناسه دیگر
TJK03:02-012
شناسه دیگر
W6 24940 USA126
شناسه دیگر
NGRL 516 USA126
شناسه دیگر
ICC 136793
شناسه دیگر
KS 0803
شماره جمع‌آوری
02-012 TJK03
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
12 August 2003
منبع جمع‌آوری
سایر
شماره جمع‌آوری
TJK03:02-012
موقعیت محل جمع‌آوری
On west side of river heading towards Tavildara out of Komsomolobad.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۳۸٫۸۷۱۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۰٫۰۵۹۷۲۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۲۶۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۷٫۲‎−۵٫۳۰٫۴۶٫۱۹٫۵۱۳٫۱۱۵٫۴۱۴۹۴٫۴‎−۰٫۴‎−۴٫۱
میانگین دما [°C]‎−۲٫۷‎−۰٫۸۵۱۱٫۶۱۵٫۹۲۰٫۷۲۳٫۴۲۲٫۴۱۷٫۵۱۱٫۴۴٫۹
بیشینه دما [°C]۱٫۸۳٫۷۹٫۶۱۷٫۲۲۲٫۴۲۸٫۴۳۱٫۵۳۰٫۸۲۶۱۸٫۴۱۰٫۳۴٫۲
بارش ماهانه [mm]۷۸۸۳۱۳۰۱۱۳۱۱۳۲۴۱۰۳۵۴۸۵۰۷۰
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۰٫۸
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۲٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۸۹٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۳۱٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۷٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۳۸٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۰٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۲۱٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۲۲٫۱
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱٫۲
بارش سالانه [mm]
۷۲۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۳۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۳
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۷۰
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۵۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۳۷
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۳۱

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:201c7e22-f65c-471f-9ed1-4468ec2f38f9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد