جزییات افزونه

W6 26605
شماره افزونه
W6 26605
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
20 January 2005
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Elytrigia
نام علمی
Elytrigia lolioides (P. Candargy) Nevski
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
KAZ04-28-074
شناسه دیگر
W6 26605 USA126
شناسه دیگر
KAZ04-28-074
شناسه دیگر
GS 0704
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
2004
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
موقعیت محل جمع‌آوری
Karaganda province, turn to Egendybulak, steppe-plain
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۹٫۷۶۱۹۴۴
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۷۶٫۴۲۲۲۲۲
ارتفاع محل جمع‌آوری
۷۱۵
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۲۱٫۸‎−۲۲٫۲‎−۱۴٫۲‎−۲۵٫۴۱۱٫۱۱۳٫۶۱۰٫۶۴٫۷‎−۲٫۵‎−۱۱٫۱‎−۱۷٫۹
میانگین دما [°C]‎−۱۷٫۵‎−۱۷٫۴‎−۹٫۶۳٫۴۱۱٫۶۱۷٫۳۱۹٫۵۱۶٫۸۱۱۲٫۳‎−۷٫۲‎−۱۳٫۸
بیشینه دما [°C]‎−۱۳٫۱‎−۱۲٫۵‎−۵۸٫۸۱۷٫۸۲۳٫۵۲۵٫۵۲۳٫۱۱۷٫۴۷٫۱‎−۳٫۳‎−۹٫۷
بارش ماهانه [mm]۱۲۱۱۱۱۲۱۳۷۳۴۴۹۳۱۲۴۲۶۱۸۱۳
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱٫۴
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۱۰٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۲
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۱۳۴
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۵
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۲۲٫۲
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۴۷٫۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۶٫۱
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۱۴٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۷٫۸
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۱۶٫۳
بارش سالانه [mm]
۲۸۷
بارش گرمترین ماه [mm]
۴۹
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۱۱
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۴۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۱۲۰
بارش خشکترین ماه [mm]
۳۴
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۴
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2060ea15-02e3-40fc-a75c-a403e7514b98
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد