جزییات افزونه

PI 604840
شماره افزونه
PI 604840
کد موسسه
USA016
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
27 December 1993
وضعیت زیستی افزونه
سایر
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
جمع‌آوری میدانی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
برای توزیع آماده نیست
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis villosulicarpa Hoehne
محصول
نامهای افزونه
نام افزونه
BRA-020508
شناسه دیگر
V 8820
شناسه دیگر
Grif 11992 USA126
شناسه دیگر
BRA-020508
شماره جمع‌آوری
V 8820
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
سایر
شماره جمع‌آوری
V 8820
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:20790327-5899-4a33-bcaa-f7b1e4ed73b0
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
ایجاد شد
داده ارائه نشد