جزییات افزونه

maGLIS
شماره افزونه
maGLIS
موسسه دارنده
کد موسسه
CHE100
تاریخ اکتساب
March 14, 2004
منشاء مواد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
CHE001
Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil
شماره افزونه اهداکننده
ZM037
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mais L.
محصول
Maize
نام محصول ارائه شده
maize
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
ZM037 CHE001
شماره افزونه اهداکننده
ZM037 CHE001
نام افزونه
Mais Glis
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
موقعیت محل جمع‌آوری
Glis, Victor Nauer
ارتفاع محل جمع‌آوری
1230
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:20e0c947-0b59-41dd-8fd0-645141914c23
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 September 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد