جزییات افزونه

MRGB00385
شماره افزونه
MRGB00385
موسسه دارنده
کد موسسه
MYS005
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Oryza
گونه
نام علمی
Oryza sativa
محصول
Rice
نام محصول ارائه شده
Rice
نامهای افزونه
نام افزونه
DAYAGGOT QUN BINUGGON
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2186fa39-abd1-4825-8110-e6cce1afb4c4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
27 February 2019
ایجاد شد
27 February 2019