جزییات افزونه

003
شماره افزونه
003
کد موسسه
BEL001
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Avena
گونه
نام علمی
Avena sativa var. mutica
Crop
Oat
محصول
oats
نامهای افزونه
نام افزونه
DIPPES FRUEHER WEISS
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:22d4892d-2057-48ab-b206-8a93832632a4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد