جزییات افزونه

AzGR-4332
شماره افزونه
AzGR-4332
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
19 July 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Sempervivum
نام علمی
Sempervivum caucasicum Rupr.ex Boiss.
نام محصول ارائه شده
houselik
نامهای افزونه
نام افزونه
Kafkaz gayaotu
شناسه دیگر
DERMAN-92 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-92 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-92
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
19 July 1987
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-92
کد موسسه جمع‌آوری کننده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2357a507-c491-4af3-a96b-a72cb8a9e8d9
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
10 February 2020
ایجاد شد
27 October 2016