جزییات افزونه

AzGR-4304
شماره افزونه
AzGR-4304
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
July 26, 1949
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Neottia
گونه
نام علمی
Neottia nidus-avis L.
نام محصول ارائه شده
bird,snest orchis
نامهای افزونه
نام افزونه
Hegigi yuvajigotu
شناسه دیگر
DERMAN-43 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-43 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-43
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
July 26, 1949
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-43
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:247345f9-dae9-4b43-912f-f1b238742a15
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016