جزییات افزونه

IWS 001 007 000 841
شماره افزونه
IWS 001 007 000 841
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC01917
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops tauschii
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC01917
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:25ef2d50-4f17-41f1-8f34-14381b8974b5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد