جزییات افزونه

GR 161
شماره افزونه
GR 161
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
September 1, 1987
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
DEU273
شماره افزونه اهداکننده
890152
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium multiflorum Lam.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
890152 DEU273
شناسه دیگر
890152 DEU273
شماره افزونه اهداکننده
890152 DEU273
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
سایر
موقعیت محل جمع‌آوری
Korea
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:277d4095-e1ed-409d-a9b4-714e97db367e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد