جزییات افزونه

NC000068
شماره افزونه
NC000068
افزونه تاریخی
این رکورد تاریخی افزونه است
کد موسسه
ESP004
تاریخ اکتساب
2000
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری میان-مدت بذر
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Zea
گونه
نام علمی
Zea mays L. subsp. mays
نام محصول ارائه شده
maiz
نامهای افزونه
نام افزونه
Millo do pais
شناسه دیگر
BGE031281 ESP004
شناسه دیگر
CIAM81068 ESP119
شماره جمع‌آوری
81068
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
31 October 1981
منبع جمع‌آوری
زیستگاه دشتی یا کشت شده
شناسه ماموریت جمع‌آوری
C001
شماره جمع‌آوری
81068
موقعیت محل جمع‌آوری
Galicia, Lugo, Sarria, Fonteabuin,Veiga
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۸۳۲۷۷۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
‎−۷٫۳۶۲۵
ارتفاع محل جمع‌آوری
۴۹۰
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]۲٫۴۳٫۶۵٫۶۶٫۳۹٫۲۱۱٫۹۱۴٫۱۱۴٫۳۱۲٫۳۹۴٫۸۲٫۹
میانگین دما [°C]۶٫۲۷٫۶۹٫۷۱۰٫۹۱۴۱۷٫۱۱۹٫۶۱۹٫۸۱۷٫۴۱۳٫۳۸٫۸۶٫۷
بیشینه دما [°C]۱۰٫۱۱۱٫۷۱۳٫۸۱۵٫۵۱۸٫۸۲۲٫۴۲۵۲۵٫۴۲۲٫۵۱۷٫۷۱۲٫۸۱۰٫۵
بارش ماهانه [mm]۱۰۴۹۷۹۰۷۴۷۰۴۷۲۶۳۲۶۰۹۴۱۱۷۱۲۵
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۱۲٫۶
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۲
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۴
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۴۷٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۵٫۴
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
۲٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۳
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۷٫۲
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۸٫۸
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۸٫۹
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
۶٫۸
بارش سالانه [mm]
۹۳۶
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۲۵
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۲۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۳۹
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۴۶
بارش خشکترین ماه [mm]
۱۰۵
بارش گرمترین منطقه [mm]
۱۱۸
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۲۶

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:27b3efd5-4f15-4015-960e-bd1701104221
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 February 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد