جزییات افزونه

GBK-000384
شماره افزونه
GBK-000384
موسسه دارنده
کد موسسه
KEN212
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Arachis
گونه
نام علمی
Arachis hypogaea L. var. homabay
محصول
Groundnut
نام محصول ارائه شده
Groundnut
مجموعه داده‌های مرتبط
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
8 October 1988
منبع جمع‌آوری
مزرعه
شناسه ماموریت جمع‌آوری
GBM 01/88/039
موقعیت محل جمع‌آوری
South Nyanza
ارتفاع محل جمع‌آوری
۱٬۲۰۰
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2ab00f82-f25a-4a5a-9014-07f8f1b72576
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
18 January 2019
ایجاد شد
13 July 2018