جزییات افزونه

PI 667017
شماره افزونه
PI 667017
کد موسسه
USA004
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
August 30, 2012
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Solanum
گونه
نام علمی
Solanum jamesii Torr.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
نام افزونه
B4dRFS 262
شناسه دیگر
B4dRFS 262
شناسه دیگر
TEMP 22 USA126
شناسه دیگر
COLLECTION #11
شماره جمع‌آوری
B4dRFS 262
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 30, 2012
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
B4dRFS 262
موقعیت محل جمع‌آوری
Cochise. Canelo Mountains. Coronado National Forest. Near Parker Lake. N from Parker Lake on 83, from T jct Montezuma & Parker Canyon Lake Rds, about 2 miles N on 83 across road from PC Ranch. Less than 20 ft from road in W ditch.
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
31.4461666
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
-110.447666
ارتفاع محل جمع‌آوری
1679
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-1.0-0.31.34.48.413.515.714.712.57.72.6-0.6
میانگین دما [°C]6.27.39.212.917.222.423.021.719.815.510.26.6
بیشینه دما [°C]13.415.017.321.526.031.330.428.727.223.317.813.7
بارش ماهانه [mm]40.030.030.013.07.017.0124.0109.055.039.025.048.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
14.3
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
15.6
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.5
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
61.6
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
31.3
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-1.0
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
32.3
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
21.5
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
17.5
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
22.3
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
6.7
بارش سالانه [mm]
537.0
بارش گرمترین ماه [mm]
124.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
7.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
78.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
288.0
بارش خشکترین ماه [mm]
37.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
250.0
بارش سردترین منطقه [mm]
118.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2bca3610-2e2c-4f60-a0d1-65769a358575
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
5 May 2014
ایجاد شد
5 May 2014