جزییات افزونه

W6 29793
شماره افزونه
W6 29793
کد موسسه
USA022
ارائه‌دهنده داده
تاریخ اکتساب
7 February 2007
وضعیت زیستی افزونه
گونه پیشرفته/بهبود یافته
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
آماده برای توزیع
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Lactuca
نام علمی
Lactuca sativa L.
محصول
Lettuce
نام محصول ارائه شده
lettuce
نامهای افزونه
نام افزونه
Amorina
شناسه دیگر
W6 29793 USA126
شناسه دیگر
Amorina
جمع‌آوری اطلاعات
منبع جمع‌آوری
شرکت بذر
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2d018b6d-1bad-480e-b660-8d0075ef8348
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 July 2014
ایجاد شد
داده ارائه نشد