جزییات افزونه

MNE00045
شماره افزونه
MNE00045
کد موسسه
MNE047
تاریخ اکتساب
10 October 2008
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
موسسه تکثیر ایمن
آرایه‌بندی
جنس
Malus
گونه
نام علمی
Malus domestica Borkh.
محصول
Apple
نام محصول ارائه شده
apple
نامهای افزونه
نام افزونه
Zukvaca
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-65
توضیحات
COLLCODE YUG047 is COLLCODE MNE047
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
7 June 2009
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
IJ6-1-65
موقعیت محل جمع‌آوری
Mojkovac Gornja Polja
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۲٫۹۸۵۲۷۸
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۹٫۵۰۱۱۱۱
ارتفاع محل جمع‌آوری
۸۱۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۶٫۴‎−۵٫۳‎−۲٫۵۰٫۴۴٫۸۸۹٫۹۹٫۷۷۳٫۵‎−۰٫۹‎−۴٫۳
میانگین دما [°C]‎−۳٫۳‎−۱٫۸۱٫۶۴٫۸۹٫۵۱۲٫۸۱۵٫۱۱۵٫۱۱۲٫۱۷٫۸۲٫۳‎−۱٫۵
بیشینه دما [°C]‎−۰٫۱۱٫۸۵٫۷۹٫۱۱۴٫۳۱۷٫۷۲۰٫۵۲۰٫۶۱۷٫۲۱۲٫۲۵٫۶۱٫۴
بارش ماهانه [mm]۱۰۳۹۲۹۲۹۸۱۰۷۹۵۸۰۷۸۹۲۱۰۶۱۳۰۱۱۷
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۶٫۲
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۸٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۴٫۷
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۶
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۶٫۴
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۷
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۲٫۸
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
۱۴٫۱
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۴٫۳
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۲٫۲
بارش سالانه [mm]
۱٬۱۹۰
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۳۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۸
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۱۴
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۳۵۳
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۵۰
بارش گرمترین منطقه [mm]
۲۵۳
بارش سردترین منطقه [mm]
۳۱۲

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2da370fe-8618-4484-9ac1-ae5c15df8fa5
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۱۱ مه ۲۰۲۰
ایجاد شد
۹ ژانویه ۲۰۱۴