جزییات افزونه

IWS 001 007 000 838
شماره افزونه
IWS 001 007 000 838
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC01914
آرایه‌بندی
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops tauschii
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC01914
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2e543b8d-69a9-499c-bf4f-010e572e5cfa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد