جزییات افزونه

IWS 001 007 000 838
شماره افزونه
IWS 001 007 000 838
کد موسسه
BGR029
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
شماره افزونه اهداکننده
PC01914
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Aegilops
نام علمی
Aegilops tauschii
محصول
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
PC01914
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2e543b8d-69a9-499c-bf4f-010e572e5cfa
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۷ سپتامبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد