جزییات افزونه

M.5.22.
شماره افزونه
M.5.22.
کد موسسه
CHE104
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
Taxonomy provided to Genesys
جنس
Vitis
گونه
نام علمی
Vitis vinifera
محصول
grape vine
نامهای افزونه
نام افزونه
Bondola nera
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2ed70eb0-57ae-4a98-be84-b198c0e38dc4
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
۸ اکتبر ۲۰۲۰
ایجاد شد
داده ارائه نشد