جزییات افزونه

GUMP-TP00150
شماره افزونه
GUMP-TP00150
کد موسسه
AUT060
تاریخ اکتساب
18 October 2002
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
گونه سنتی/رقم بومی
Breeding institute code
AUT060
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
موسسه اهداکننده
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903370
آرایه‌بندی
جنس
Trifolium
نام علمی
Trifolium pratense L.
نام محصول ارائه شده
red clover
نامهای افزونه
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903370 AUT001
شماره افزونه اهداکننده
BVAL-903370 AUT001
نام افزونه
Steirerklee
شماره جمع‌آوری
S-2002-2867
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
منبع جمع‌آوری
علفزار
شماره جمع‌آوری
S-2002-2867
موقعیت محل جمع‌آوری
Gumpenstein
کد موسسه جمع‌آوری کننده
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
۴۷٫۴۸۳۳۳۳
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
۱۴٫۰۸۳۳۳۳
ارتفاع محل جمع‌آوری
۶۵۴
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]‎−۸٫۹‎−۸٫۱‎−۴٫۷‎−۰٫۸۳٫۷۷٫۲۸٫۷۸٫۲۵٫۲۱‎−۳‎−۶٫۸
میانگین دما [°C]‎−۵٫۲‎−۳٫۷۰٫۲۴٫۵۹٫۳۱۲٫۷۱۴٫۴۱۳٫۸۱۰٫۵۵٫۶۰٫۳‎−۳٫۸
بیشینه دما [°C]‎−۱٫۴۰٫۷۵٫۲۹٫۸۱۴٫۸۱۸٫۳۲۰٫۲۱۹٫۴۱۵٫۹۱۰٫۳۳٫۶‎−۰٫۶
بارش ماهانه [mm]۸۳۷۶۸۹۹۷۱۲۰۱۶۸۱۷۰۱۵۳۱۱۴۹۰۹۹۱۰۴
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
۴٫۹
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
۹٫۵
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
۰٫۳
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
۶۹٫۳
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
۲۰٫۲
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
‎−۸٫۹
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
۲۹٫۱
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
۱۳٫۶
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
‎−۲٫۹
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
۱۳٫۶
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
‎−۴٫۳
بارش سالانه [mm]
۱٬۳۶۳
بارش گرمترین ماه [mm]
۱۷۰
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
۷۶
بارش فصلی (ضریب انحراف)
۲۸
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
۴۹۱
بارش خشکترین ماه [mm]
۲۴۸
بارش گرمترین منطقه [mm]
۴۹۱
بارش سردترین منطقه [mm]
۲۶۳

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:2eeb6d5e-cbe7-443b-bb3c-d16d02fe6c34
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
11 May 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد