جزییات افزونه

AzGR-4337
شماره افزونه
AzGR-4337
موسسه دارنده
کد موسسه
AZE004
تاریخ اکتساب
August 19, 1998
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
وضعیت نامشخص
آرایه‌بندی
جنس
Conium
گونه
نام علمی
Conium maculatum L.
نام محصول ارائه شده
hemlock
نامهای افزونه
نام افزونه
Lekeli badyan
شناسه دیگر
DERMAN-119 AZE004
شناسه دیگر
SEYYARE-119 AZE015
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-119
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
August 19, 1998
منبع جمع‌آوری
زیستگاه وحشی
شماره جمع‌آوری
SEYYARE-119
کد موسسه جمع‌آوری کننده
AZE004
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:30350329-55cc-4aac-bd64-fe25236bc8bd
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
27 October 2016