جزییات افزونه

GR 22
شماره افزونه
GR 22
کد موسسه
DEU271
تاریخ اکتساب
1954
منشاء مواد
وضعیت زیستی افزونه
وحشی
نوع انبارش جرم‌پلاسم
جمع‌آوری بلند-مدت بذر
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
در سامانه چند-جانبه ITPGRFA اظهار نشده است
موسسه تکثیر ایمن
NOR051
آرایه‌بندی
جنس
Lolium
گونه
نام علمی
Lolium persicum Boiss. & Hohen.
نام محصول ارائه شده
نامهای افزونه
شناسه دیگر
GRA 780 DEU146
شناسه دیگر
GR 1151 DEU146
شماره جمع‌آوری
116 a
جمع‌آوری اطلاعات
منشاء مواد
تاریخ جمع‌آوری نمونه
1954
منبع جمع‌آوری
سایر
شناسه ماموریت جمع‌آوری
IRNFAOKU-52-54
شماره جمع‌آوری
116 a
موقعیت محل جمع‌آوری
35 km von Hamedan (Rückweg)
کد موسسه جمع‌آوری کننده
DEU146
عرض جغرافیایی محل جمع‌آوری
35.6
طول جغرافیایی محل جمع‌آوری
48.816667
ارتفاع محل جمع‌آوری
2000
اقلیم مبداء

دمای ماهانه

Loading...

بارش ماهانه

Loading...
ژانویهفوریهمارسآوریلمیژوئنجولایآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبر
دمای کمینه [°C]-8.2-6.7-2.02.26.19.613.412.78.13.7-0.7-5.4
میانگین دما [°C]-2.8-1.23.88.613.818.822.622.217.812.05.7-0.1
بیشینه دما [°C]2.64.49.615.121.528.031.931.827.520.412.25.3
بارش ماهانه [mm]41.043.051.065.042.05.02.01.01.09.026.043.0
متغیرهای زیستی-اقلیمی
میانگین دمای سالانه [°C]
10.1
میانگین بازه روزانه (میانگین ماهانه (بیشینه دما - کمینه دما))
14.8
همدمایی (bio2/bio7) (* 100)
0.4
دمای فصلی (انحراف معیار *100)
87.3
بیشینه دمای گرمترین ماه [°C]
31.9
کمینه دمای سردترین ماه [°C]
-8.2
بازه سالانه دما (bio5-bio6) [°C]
40.1
میانگین دمای مرطوب‌ترین منطقه [°C]
3.7
میانگین دمای خشک‌ترین منطقه [°C]
20.8
میانگین دمای گرمترین منطقه [°C]
21.2
میانگین دمای سردترین منطقه [°C]
-1.4
بارش سالانه [mm]
329.0
بارش گرمترین ماه [mm]
65.0
بارش خشک‌ترین ماه [mm]
1.0
بارش فصلی (ضریب انحراف)
78.0
بارش مرطوب‌ترین ماه [mm]
159.0
بارش خشکترین ماه [mm]
4.0
بارش گرمترین منطقه [mm]
8.0
بارش سردترین منطقه [mm]
127.0

افزونه‌های دارای ویژگی‌های اقلیمی مشابه

افزونه‌های دارای مختصات زمینی در Genesys بر اساس مجموعه داده‌های worldclim.org به داده‌های اقلیمی خود پیوند خورده‌اند. Genesys می‌کوشد تا افزونه‌های دارای مختصات زمینی مشابه را که با پارامترهای اقلیمی پایه مانند میانگین دمای سالانه، تغییرات فصلی و میزان بارش همخوانی دارند، بیابد.

ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:3258b6bc-a14e-4f7c-bcdb-a62c7801ce2e
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
23 February 2019
ایجاد شد
داده ارائه نشد