جزییات افزونه

29
شماره افزونه
29
کد موسسه
BEL002
تاریخ اکتساب
داده ارائه نشد
دسترسی‌پذیری برای توزیع
دسترسی‌پذیری نامشخص
ITPGRFA MLS
افزونه عضو سامانه چند-جانبه ITPGRFA است
آرایه‌بندی
جنس
Gossypium
نام علمی
Gossypium anomalum
نام محصول ارائه شده
ابرداده‌ها
UUID
urn:uuid:327e21e6-7622-4e1e-b07b-c7900aa0de9d
تاریخ آخرین به‌روز رسانی
7 January 2020
ایجاد شد
داده ارائه نشد